MOKHTAR BIN SAID (600214-11-5225) -Penerima Rumah Komuniti ke-19

122
RINGKASAN
Nama pemilik : MOKHTAR BIN SAID
Alamat kediaman : KG TEMBILA, KG RAJA
Kontraktor : HJ JALIL ABD WAHAB
Tarikh dibina : 28 JULAI 2016
Tarikh siap :  30 OGOS 2016
Tarikh serahan kunci : 25 SEPT 2016
FOTO
photo426938720549186029
MAKLUMAT DIRI
Nama : MOKHTAR BIN SAID
No. kad pengenalan : 600214-11-5225
Umur : 56 THN
Jantina : LELAKI
Bangsa : MELAYU
Agama : ISLAM
Pekerjaan : BURUH
Pendapatan : RM 600.00
Alamat lengkap : KG TEMBILA, KG RAJA
No. telefon :
Status : BERKAHWIN
BUTIRAN PASANGAN
Nama : ZARAIDAH BT JUSOH
No. kad pengenalan : 570512036002
Pekerjaan : SURI RUMAH
Pendapatan :
TANGGUNGAN
Tanggungan 1 : SAKRAM 26 THN
Tanggungan 2 : SALMIZAN 18 THN
Tanggungan 3 : KASMILAH 22 THN
Tanggungan 4 : SARIMAN  16 THN
LAIN-LAIN
Status tempat tinggal :
Pemilik tanah yang bakal dibina rumah4 :  TANAH MILIK BAPA